Zelf!Kinderergo

Sandra van der Kaap

Zelf!Kinderergo is een praktijk voor kinderergotherapie. Als Kinderergotherapeut helpen wij kinderen van 0 tot 18 jaar dagelijkse activiteiten te doen in de eigen omgeving. Sommige kinderen kunnen onhandig zijn in het aanleren hiervan. Ook kunnen ze door hun motoriek of het verwerken van zintuigprikkels moeilijkheden tegenkomen in de dagelijkse activiteiten thuis, op school of kinderdagverblijf. Bij onze behandeling richten wij ons niet alleen op het kind zelf, maar ook op de ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers. Wij werken samen aan zelfstandigheid.